נרגשים להציג

את שבוע החינוך
הירושלמי // 2023

נוקיר את מלאכתם המקצועית והמסורה של צוותי החינוך שלנו, נקיים מפגשי חשיבה ושיתוף עם הורים, בני נוער, סטודנטים וצעירים בעיר, ונאפשר שיח עירוני רחב על מודלים חינוכיים חדשניים, ייחודיים ורלוונטים. אנחנו שמחים ושמחות להזמינכם לחגוג איתנו, לחשוב יחד על האתגרים וההזדמנויות ולהכיר את החינוך הירושלמי.