29.05
יום שני · ט׳ סיון

תלמידים, מורות והורים

כיתת אמן למצוינות באמנות אירוע סיום שנה

16:00-19:00 | מוזיאון ישראל

כיתת אמן היא פרויקט משותף למנח"י ולמוזיאון ישראל. המטרה היא פיתוח מצוינות והצטיינות בתחום האמנות.

כ- 50 בתי ספר משתתפים בתכנית הכולל הכשרה של מורות להוראת אמנות לתלמידים מצטיינים, כל תלמיד משתתף ב2 שעות שבועיות בשבוע, ו4 ביקורים במוזיאון ישראל במהלך השנה.

הקהל הרחב

טקס אוסקר החינוך הירושלמי 2023

19:00 | מלון מצודת דוד

טקס בו יוכרזו הזוכים באוסקר בקטגוריות השונות

תומכות למידה, מלווי הסעות, מובילות צהרון, מאבטחים, אבות בית, אנשי טיפול ומזכירות, ובקטגוריות התלת מגזריות שלנו בית ספר, מורה, גננת ומפעל חיים

עובדי החטיבה

בניית מודל הדרכה לחטיבה לקידום נוער וצעירים

9:00-12:00 | מרכז לצעירים

בחודשים האחרונים החטיבה מסדירה את נושא ההדרכה ל - 250 עובדי החטיבה. דהיינו, קביעת מודל הדרכה אחיד לכלל העובדים. כחלק מהתהליך התקיימו מפגשים של הנהלה עם נותני הדרכה, הוחלט על פורום מצומצם של הנהלה ונותני הדרכה. המטרה ביום הזה להציג את המודל הסופי לכלל נותני הדרכה 40 עובדים ולהנהלה 17 מנהלים.

סייעות

מפגש סימולציה

16:00-19:00 | מרכז פיסגה

עבור תומכות (סייעות) גני ילדים במרכז פיסגה

הקהל הרחב

תערוכת מדעים מזרח העיר במוזיאון המדע

14:00-17:30 | מוזיאון המדע

יריד עבודות חקר של תלמידי מזרח ירושלים

בתחומי המדעים, הטכנולוגיה והקיימות

גננות

מפגש סיכום גננות יחד"א

16:00-19:00 | נפש בנפש

מפגש סיכום לתכנית יחדא למנהיגות חינוכית

גננות פורצות דרך