31.05
כ״ג אייר

מנהלים

קבלת שבת לזכרו של יוסי הרשקוביץ הי״ד

11-14:00 | מוזיאון הטבע

קבלת שבת לזכרו של מנהל בית הספר יוסי (חיים) הרשקוביץ